Beata Agnieszka Łasińska

Radca prawny

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując od 2006 roku do chwili obecnej w instytucjach zajmujących się, m.in. szeroko rozumianym dochodzeniem zwrotu należności.

O mnie

  • W 2010 roku ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

  • Ponadto jest także absolwentką studiów na kierunku administracja I i II stopnia, w tym II stopnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończonych w 2007 roku oraz studiów I stopnia na kierunku politologia na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, ukończonych również w 2007 roku.

  • W latach 2007-2009 odbyła etatową aplikację komorniczą przy Izbie Komorniczej w Katowicach, zakończoną w 2009 roku egzaminem państwowym, uprawniającym do wykonywania zawodu komornika sądowego. W tym samym roku rozpoczęła prawnicze studia doktoranckie w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończone w 2013 roku.

  • W latach 2011-2013 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W 2014 roku po złożonym egzaminie, uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego.

Kontakt

W celu skontaktowania się proszę wypełnić formularz lub zadzwonić w celu umówienia spotkania

telefon +48 508 284 971

Siedziba: ul. Generała Władysława Andersa 20/1 40-341 Katowice

Uwaga błšd
Wiadomoœć została wysłana!